Villkor

Bokningsvillkor för Flikens Vandrarhem

Gästen är införstådd och godkänner detta som ett avtal med Flikens Vandrarhem under sin bokade vistelse.

Vi tillämpar förskottsbetalning vid bokningstillfället. Bokning och betalning sker digitalt i förskott med kreditkort/kontokort via vandrarhemmets hemsida. Kreditkortet skall vara utställt på en av gästerna och kunna visas upp tillsammans med legitimation.

Din avbokning måste då vara oss tillhanda med e-brev till info@flikens.se senast kl 16.00 två dagar före ankomstdagen. I annat fall kan återbetalning inte ske för de två nästkommande dagarna.

Endast de gäster som anmäldes och checkade in i den betalda bokningen har rätt att bo (övernatta) på vandrarhemmet. Alla gäster ska vid behov kunna styrka sin identitet med giltig ID-handling.

Ansvar för uppkomna kostnader

Bokningsgästen är ytterst ansvarig officiell kontaktperson för sig och/eller övriga gäster i sitt sällskap och därmed ersättningsskyldig för eventuella skador eller kostnader som han/hon eller sällskapet orsakat vandrarhemmet eller tredje part.

Denne är också ersättningsansvarig för kostnader för falsk larmutryckning i de fall gästen eller sällskapet orsakat sådan. Vid falsklarm till Räddningstjänst på grund av rökning eller annat debiteras en kostnad om 10.000 kr. Bokningspersonen är ersättningsskyldig för det lösöre som de övernattande gästerna i sällskapet skadat eller olovligen för bort från vandrarhemmet eller övriga utrymmen av fastigheten. Minimiersättningen är 1.000 kr. Lösöret är stöldmärkt.

Bokningsgästen är också ansvarig för att hyrda lakan och handdukar lämnas kvar vid avresan. Densamme ansvarar också för att samtliga nycklar återlämnas i receptionen före avfärd. Vid förlorad nyckel debiteras bokningsansvarig för framtagning av nya nycklar och omläggning av låscylinder till ett minimibelopp om 3.200 kr. Bokningsgästen godkänner att alla kostnader som han/hon, eller de personer som är i dennes sällskap, har åsamkat debiteras det kreditkort/kontokort med vilken bokningen betalades eller separat faktura.

Ordningsregler

Varje gäst förbinder sig att

  • Följa vandrarhemmets regler. Se under "Boende".
  • Uppträda på ett sådant sätt att man visar respekt för övriga gäster, vandrarhemmets personal och boende i närheten
  • Lämna rummet städat och snyggt, det vill säga i samma skick som vid incheckningen
  • Inte föra oväsen eller på annat sätt störa övriga gäster eller boende i närheten. Visa extra hänsyn före kl 8 och efter kl 22 genom att tala tystare och sänka ljudet på mobiler eller i-pads

Övrigt

  • Bokat rum är disponibelt från 15.00 på ankomstdagen till 11.00 på avresedagen om inget annat är överenskommet.
  • Husdjur är inte tillåtet på vandrarhemmet just nu.
  • Sovsäck, egna täcken, filtar och kuddar får ej medtagas på grund av hygieniska skäl
  • Rökning är förbjudet i och utanför alla längor med rum - Rökning är endast tillåtet utanför receptionen och vid gräsplanen nedanför gula huset. Använd askkoppar som finns där

Brödrost får endast användas i köket. Flambering eller annan matlagning som kan orsaka rökutveckling är förbjudet då detta kan orsaka att röken larmar Räddningstjänsten. Falsklarm debiteras med en kostnad av 10.000 kr.

I samband med en bokning så lagrar vi personlig data i enlighet med GDPR.