Motions- och cykelleder

Runt om Norberg finns mycket skogbevuxen mark som lämpar sig för härliga skogspromenader, svamp- och bärplockning. I kommunens södra del i Karbennings socken finns mera jordbruksmark och där är landskapet mera öppet.

EngelbrektsTuren MTB:
Markerad året om. Du startar i början på Centralskolans parkering.
"Helan" är ca 70 km och "Halvan" är ca 40 km. Följ de gula markeringarna.
Var lite uppmärksam när du kommer tillbaka till Klackberg: "Helan" svänger du mot Flängan och "Halvan" ut på banvallen runt sjön ner mot Norberg.Mer info på www.engelbrektsturen.selänk till annan webbplats

Bruksleden

GENOM VÄSTMANLAND, FRÅN VÄSTERÅS I SÖDER TILL AVESTA OCH MALINGSBO I NORR, STRÄCKER SIG BRUKSLEDEN.

Från Mälardalens slätter kan du vandra norrut in i Bergslagens djupa skogar och böljande terräng. Leden passerar ett omväxlande natur- och kulturlandskap där små brukssamhällen med spännande historia och många sevärdheter utgör ett karakteristiskt inslag. Skogsterrängen blandas med blomstrande ängsmarker, ödsliga myrar, glittrande sjöar och kalkrika områden med rik och spännande växtlighet. Flera större vattendrag, som Kolbäcksån med Strömsholms kanal, korsar genom landskapet.

Leden är 25 mil lång och indelad i 27 etapper. För varje etapp finns karta och etappbeskrivning som du själv kan skriva ut från hemsidan. I terrängen markeras leden med orange färg på träd och stolpar.

Alla etappkartor är utbytta till aktuella 2014-07-17

Läs mer på: www.bruksleden.se